Danmarks Datavindue

21/06/2022          Taleboble Kommentarer

Kort efter sin tiltræden som rigsstatistiker i oktober 2020 præsenterede Birgitte Anker sin ide om Danmarks Datavindue — en samlet national indgang til samfundsdata, fortrinsvis rettet mod forskere og analytikere. Danmarks Statistik gik hurtigt i gang med forberedelserne, støttet af en bevilling fra Carlsbergfondet på 10 mio.kr., og i juni 2022 blev der åbnet for en begrænset brugerkreds. Efter planen skal der åbnes for alle brugere i løbet af efteråret 2022.

Der er ikke tale om en umiddelbart offentligt tilgængelig datakilde, som det kendes fra Danmarks Statistikbank. Brug af datavinduet kræver at der oprettes et projekt, som skal godkendes af Danmarks Statistik, og brugeren skal have en brugeraftale med en institution, der er autoriseret til adgang til Danmarks Statistiks mikrodata. Herudover skal brugeren certificeres, og certificering kræver dokumenteret kendskab til de gældende datasikkerhedsregler.

Kernen i Danmarks Datavindue er naturligvis de mikrodata, der i forvejen findes i Danmarks Statistik, men vil også omfatte data fra andre dataejere. Gennem datavinduet får brugerne en samlet overblik over hvilke data, der er til rådighed, og data vil være kvalitetssikrede og dokumenterede.

Datavinduet er ikke blot en samling mikrodatasæt, men også et automatiseret administrativt system til håndtering af projekterne, under hensyntagen til kravene om fortrolighed og datasikkerhed, og redskaber til behandling og analyse af data. I den forbindelse arbejdes der på, at gøre det muligt at knytte såkaldt high performance faciliteter — dvs. meget store og meget hurtige computere — til projekterne.  

Referencer:
Danmarks Statistik: “Danmarks Datavindue” (link 15/6-2022)
Danmarks Statistik: “Arbejdsplan 2022”, januar 2022 (link 15/6-2022)
Birgitte Anker:Et fælles vindue til Danmarks data vil give stor værdi for alle”, Danmarks Statistik, Rigsstatistikerens Klumme 17/6-2021 (link15/6-2022)
Carlsbgfondet: “Bevillingsoversigt: Danmarks Datavindue”, 2021 (link 16/6-2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside