Finansloven for 2021

16/09/2020          Taleboble Kommentarer

Finanslovforslaget for 2021 blev fremsat den 31, august og udgivet i statistisk bearbejdet form af Danmarks Statistik den 15. september. Den statistiske opgørelse omfatter ikke blot finansloven (der er statens budget) men også budgetterne for kommuner og regioner. Statistikken viser på flere punkter brud i forhold til den hidtidige udvikling frem mod seneste regnskabsopgørelse fra 2019. Bruddene er naturligvis forårsaget af Covid19-krisen.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at de samlede offentlige udgifter målt i pct. af BNP forventes at stige fra fra 46 pct. i 2019 (regnskab) til  49,1 pct. i 2021. Indtægterne forventes at bevæge sig den modsatte vej — fra 49,8 pct til 46,8 pct. På bundlinien betyder det, at det offentlige går fra et overskud på 3,8 pct. af BNP til et underskud på 2,2 pct.

Tabel: Offentlige finanser 2018-2021

mia. kr pct af BNP
20181 20191 20202 20212 20181 20191 20202 20212
Forbrug 547 557 577 591 24,3 24,1 25,9 25,1
Overførsler 425 435 445 465 18,9 18,8 19,9 19,8
Subsidier 38 38 40 41 1,7 1,6 1,8 1,7
Andre udgifter 51 36 39 56 2,3 1,5 1,7 2,4
Udgifter i alt 1061 1065 1101 1153 47,2 46,0 49,4 49,1
Indkomskat 640 716 671 670 28,5 30,9 30,1 28,5
Andre skatter 361 363 374 369 16,1 15,7 16,8 15,7
Andre indtægter 71 75 61 61 3,2 3,2 2,7 2,6
Indtægter i alt 1072 1153 1106 1100 47,7 49,8 49,6 46,8
Overskud 11 88 5 -52 0,5 3,8 0,2 -2,2

Kilder: Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk/OFF3, OFF26, OFF3B, OFF26B)
Noter: 1Regnskab    2Budget

Som det fremgår af figuren nedenfor bryder budgettet med en tendens til, at forbrug og overførsler har udgjort en faldende andel af BNP i de senste regnskabsår. Det er også udtryk for en ændret tendens, at der efter en række år med overskud nu budgetteres med et underskud. Det er dog Finansministeriets forventning, at disse afvigelser er midlertidige. Det fremgår af en rapport, ministreiet udsendte samtidig med fremsættelsen af finanslovforslaget. I 2025 forventes indtægter og udgifter igen at balancere.

Figur: Offentlige udgifter i pct af BNP 2010-2021

Kilder: Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk/OFF3, OFF26, OFF3B, OFF26B)

Referencer:
Danmarks Statistik: “Statistikbanken, OFF3, OFF26, OFF3B, OFF26B”, (link)
Finansministeriet:
DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi”, august 2020, (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside