Organiske data (big data) skal anvendes med omtanke

11/08/2020          Taleboble Kommentarer

Som det er fremhævet i adskillige indlæg i denne blog (f.eks. 19/5-2020, 17/9-2019 og 26/4-2016 ) ligger der store muligheder i den officielle statistiks anvendelse af organiske data — ofte omtalt som big data. Covid-19 krisen har øget interessen for organiske data navnlig i forbindelse med sundhedsstatistikken og den økonomiske statistik. Danmarks Statistik har for at imødekomme behovene bl.a.  oprettet en særlig hjemmeside under overskriften Eksperimentel statistik (se indlæg fra 21/4-2020) med en række links til statistikker baseret på organiske data. Tidsskriftet The Economist har på baggrund af denne stigende interesse fundet anledning til at opfordre til forsigtighed og nærmere overvejelser, før man går alt for langt i retning af at lade de organiske data fortrænge de traditionelle i den økonomiske statistik.

Artiklen i The Economist skelner melem to hovekategorier af de organiske data, der har været i fokus: data der formodes at afspejle økonomien generelt og data, der belyser specifikke områder f.eks. restaurationsbesøg eller antallet af ledige jobs. De generelle data omfatter dels de såkaldte mobilitetsdata fra Google og Apple, og dels data for kreditkorttransaktioner. Mobilitetsdata er baseret på registreringer i forbindelse med brug af mobiltelefoner. Apple baserer sin opgørelse på antallet af anmodninger om vejvisning i Apple Kort, og  Google baserer sin på registrerede besøg i f.eks butikker og parker.

Den store fordel ved de organiske data er deres aktualitet. Både Apple og Google offentliggør deres mobilitetsdata dagen efter aktiviteten har fundet sted. Så hurtigt kan traditionel statistik slet ikke produceres. Til gengæld har den traditionelle statistik haft ry for at være mere pålidelig, men her spiller det ind, at Covid19-krisen har haft negativ indflydelse på kvaliteten, bl.a. fordi myndighederne midlertidigt har lempet indberetningskravede til virksomhederne.

Men der er også store kvalitetsproblemer i de organiske data. Mobilitetsdata bruger januar måned som sammenligningsgrundlag, og sammenblander dermed sæsonmønstre i udviklingen med virkningen af Covd19. The Economist påpeger også at mobiliteten, som den måles af Apple og Google, ikke nødvendigvis afspejler økonomisk aktivitet. For kreditkorttransaktionerne sløres billedet af, at frygten for smittespredning kan have påvirket valget mellem kontant- og kortbetaling. Data for specifikke områder vedrører oftest privatforbruget, der ganske vist udgør en meget stor del af den samlede økonomiske aktivitet, men uden data for investeringsaktiviteten, der er langt mere volatil end privatforbruget, bliver billedet af den samlede konjunkturudvikling upålideligt.

The Economist’s konklusion er, at organiske data har været et nyttigt supplement til den traditionnelle økonomiske statistik under covid19-krisen, og også fremover kan bidrage til forbedring af de ektisterende opgørelser. Men de gode gamle metoder, der i en lang periode har vist deres værdi, står ikke foreløbig overfor total udskiftnking.

Referencer:
Economist: “Why real-time economic data need to be treated with caution”, Economist 23/7-2020
Apple: “Mobilitetstendenser”, (link)
Google: “Rapporter om lokale bevægelsesmønstre“, (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside