Danmarks Statistiks portal for officiel statistik

16/06/2020          Taleboble Kommentarer

Fra Danmarks Statistiks portal for officiel statistik får man et samlet overblik over statistik produceret af offentlige myndigheder. Portalen er en udmøntning af § 4 i den lov om Danmarks Statistik, der trådte i kraft i 2018. Loven pålægger Danmarks Statistik dels at offentliggøre en liste over offenligt produceret samfundsbelysende statistik, og dels at vedligeholde en portal, der giver adgang til al officiel offentligt produceret statistik — i det følgende blot betegnet officiel statistik. Officiel statistik er statistik, som er produceret af en offentlig myndighed og som opfylder de kvalitetskrav, som er fastlagt i EU’s statistiklov og kvalitetskodeks. For at en officiel statistik kan optages i portalen kræves det dog også, at den producerende myndighed tilmelder sig  Ordningen for Officiel Statistik, der bl.a betyder, at Danmarks Statistik overvåger overholdelsen af retningslinierne. Retningslinlierne er beskrevet i et særligt dokument, udarbejdet af Danmarks Statistik.

Som udgangspunkt er det således frivilligt for en offentlig statistikproducent at tilmelde sig ordningen og dermed underkaste sig vilkårene. Denne frivillighed gælder dog ikke statistik, der indsamles til EU’s statistiske program. Myndigheder der inberetter til EU’s statistikprogram er forpligtet til at være tilmeldt ordningen. I forbindelse med indberetningen skelner EU mellem det nationale statistiske institut, som har det overordnede ansvar for statistikindberetningerne, og andre nationale statistiske myndigheder, som indberetter til systemet. Danmarks Statistik er det danske nationale statistikinstitut, men på EU’s liste over indberettere står herudover 14 danske myndigheder.

Portalen opdeler den officielle statistik i samme tolv emner, som Danmarks Statistik anvender ved præsentation af sin egen statistik. Man søger i emner og underemner på præcis samme måde som i Statistikbanken. Et underemne indeholder enten en liste over nye underemner, som man må vælge iblandt, eller et eller flere link til sider med officiel statistik. Ved hvert link er angivet navnet på den institution, der er ansvarlig for den statistik, der linkes til. Oftest vil den ansvarlige institution være Danmarks Statistik, og linket vil da normalt være til Statistikbanken. Hvor andre institutioner er ansvarlige vil linket føre til en side, hvor statistikken offentliggøres. Det kan være en side, der vedligeholdes af den ansvarlige institution selv, men kan også være til en side, der vedligeholdes af en anden institution, der står for offentliggørelsen af statistikken, f.eks Eurostat.  Er man vant til at bruge Statistikbanken vil man føle sig helt hjemme i portalen. Faktisk er det nærmest fuldstændigt som at søge i Statistikbanken, blot med adgang til flere tabeller.

Den del af den offentlige statistik, der ikke tilhører kategorien officiel statistik, enten fordi den ikke opfylder kvalitetskravene, eller fordi producenten har valgt ikke at tilmelde den ordningen, er listet på portalens hjemmeside under overskriften Anden offentligt produceret statistik“.  Også denne liste er opdelt efter samme emner som Danmarks Statistik i øvrigt anvender, men uden opdeling på underemner. I stedet er under hver emne angivet navnene på de institutioner, der producerer offentlig statistik vedrørende emnet, og under hver institution en liste med et eller flere link(s) til de statistikker, institutionen stiller til rådighed.

Referencer:
Danmarks Statistik: “Portal for Officiel Statistik“, (link)
Danmarks Statistik: “Retningslinjer for officiel statistik”, august 2019 (link)
Eurostat: “List of National Statistical Institutes and aother national authorities” (link)
Retsinformation: “Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik”, LBK nr 610 af 30/05/2018 (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside