Retssagerne mod Andreas Georgiou — tidligere græsk statistikschef

18/02/2020          Taleboble Kommentarer

Græsk statistik har ikke noget godt ry. Tilbage i 2010 leverede EU-kommisionen en sønderlemmende kritik af den officielle græske statistik, og krævede en revision af både metoder og organisation. Den græske regering udpegede Andreas Georgiou — en velrennomeret økonom, der på det tidspunkt arbejdede for IMF — til at stå for genopretningen. Den gennemførte han med stor succes, og på forholdsvis kort tid fik han genskabt den internationale tillid til den officielle græske statistik. Det var af stor betydning, da de græske statsfinanser på det tidpunkt var i en kritisk forfatning og landet lå i vanskelige forhandlinger med sine debitorer. Debitorerne krævede etablering af en pålidelig statistik som en af betingelserne for at yde hjælp.

Men hvor George Georgiou høstede megen international anerkendelse for sin indsats, så var den gæske reaktion noget anderledes. En del af prisen for den ganskabte tillid til statistikken var, at den skulle være pålidelig, og at det ikke måtte være muligt for regeringen at  manipulere den. Det er et grundlæggende krav i både EU’s lovgivning og i FN’s retningslinier omkring officiel statsitik, men grækerne så det som en indskrænkning af de redskaber, de havde til rådighed i internationale forhandlinger. De mente, at de kunne have opnået bedre hjælpeaftaler hvis man — i strid med EU-reglerne — havde pyntet lidt på de officielle statistikker. Georgiou blev derfor opfattet som en forræder, der havde skadet Grækenlands nationale interesser.

Det førte til, at der blev rejst en række retsager  mod ham. Sagerne har tidligere været behandlet i denne blog (16/10-2018 og 15/8-2017). En række statistiske institutioner har udtrykt støtte til Gerogiou, og i november 2019 har American Statistical Association (ASA) udsendt en ny støtteerklæring, der opfordrer den nye gæske regering til at råde bod på den uretfærdige behandling, Georgiou har været udsat for . Det er dog ikke sandsynligt, at det vil ske. Medlemmer af premierminister Mitsotakis’ parti, Nyt Demokrati, som har en stor del af ansvaret for landets finansielle sammenbrud og manipulationen med statistikken, har været ivrige fortalere for retsforfølgelsen af Georgiou.

I en af sagene er han idømt to års betinget fængsel for pligtforsømmelse. Forseelsen bestod i, at han havde indberettet data til EU, uden først at have forelagt dem til godkendelse i statistikbureauets ledelse. Gorgious fremgangsmåde var i fuld  overensstemmelse med EU’s regler om chefstatistikerens rolle i forbindelse med sikringen af den officielle statistiks uafhængighed, som også Grækenland er forpligtet til at overholde. I en anden sag, et privat søgsmål om æreskrænkelse, er han dømt til at betale erstatning og at offentliggøre en undskyldning. Sagen er  rejst af Georgious forgænger som statistikchef, der føler sig krænket over Georgious udtalelser om den tidligere statistiske praksis. Sandheden i Geogious udtalelser er ikke anfægtet, men  græsk lov gør det muligt at sagsøge for æreskrænkelse, selvom de krænkende ytringer er i overensstemmelse med sandheden. Denne sag er appeleret og er for tiden under behandling af en appeldomstol. Herudover verserer yderligere to kriminalsager i systemet.

Referencer:
American Statisticel Association: “ASA Issues New Statement of Support for Greek Statistician Andreas Georgiou”, (link)
American Statisticel Association: “
Eight Years of Government Persecution of Greek Statistician” (link)
Miranda Xafa: “A Statistician’s Ordeal – The Case of Andreas Georgiou“, World Economics vol 20 No  3 July-Sept  2019 (link)
Miranda Xafa: A Statistician’s Prosecution For Slander”, World Economics 16 Januar 2020 (link)
European Commision: “Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics”, Brussels 8/1-2010 (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside