Makro – en ny økonomisk prognosemodel

07/01/2020          Taleboble Kommentarer

En vigtig rolle for officiel økonomisk statistik er som inddata for de modeller, Finansministeriet og andre anvender til at vurdere behovet for ændringer i den økonomiske politik og til beregning af konsekvenser af nye lovinitiativer. Hidtil har ministeriet som udgangspunkt anvendt modellen ADAM, der udvikles og vedligeholdes af modelgruppen i Danmarks Statistik (tidl indlæg 13/6-2017), men siden foråret 2017 har en arbejdsgruppe, været igang med udviklingen af en erstatning for ADAM. Den nye model har fået navnet MAKRO. Projektet skulle efter planen være afsluttet i april 2020, men er blevet forlænget med et år, såldes at afslutningstidpunktet nu er april 2021. Den grundlæggende modelramme forventes stadig at ligge klar til april 2020, så det ekstra år skal anvendes på at implementere modellen i Finansministeriets daglige arbejde. Status for arbejdet er i november 2019 blevet opsummeret i et notat af Peter Stephensen, MAKROs forskningschef.

MAKRO  vil i vidt omfang bygge på den eksisterende ADAM-model, som den skal erstatte, men også erfaringerne fra andre modeller, navnlig DREAM, der administreres af  en uafhængig institution, har været inddraget i udviklingsarbejdet. Det understreges i statusnotatet, at overgangen fra ADAM til MAKRO skal ses som et led i en løbende metodeudvikling, og ikke som en grundlæggnde omvæltning. Der lægges også vægt på, at den nye model skal have et velunderbygget empirisk fundament, der ovenikøbet skal være bredere end i ADAM. Den officielle statistik skal således stadig spille en central rolle som datagrundlag for modellen.

Referencer:
Peter Stephensen: “Status for MAKRO-modellen”, (link)
MAKRO: “MAKROs hjemmeside”, (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside