Sundhedsomkostninger i statistikken — Behov for bedre opgørelser?

03/12/2019          Taleboble Kommentarer

Professor i sundhedsøkonomi og -politik, Kjeld Møller Pedersen, har i en kronik i Altinget efterspurgt en ny og mere gennemskuelig statistik om de offentlige sundhedsudgifter. Kritikken er især rettet mod opgørelsen af sundhedsudgifterne i to af Danmarks Statistiks produkter: Regnskaber for regioner og kommuner og Offentlig Forvaltnings Udgifter og Indtægter. Kritikken kan opsumeres i følgende punkter:

  1. Offentlig Forvaltnings Udgifter og Indtægter følger internationale retningslinier, der nok  gør opgørelsen af sundhedudgifterne internationalt sammenlignelig, men til gengæld nationalt uforståelig
  2. Der savnes en opdeling på regioner, kommuner og stat i Offentlig Forvaltnings Udgifter og Indtægter.
  3. Nogle af de betegnelser, som Danmarks Statistik anvender i Offentlig Forvaltnings Udgifter og Indtægter, er misvisende
  4. Der savnes inflationskorrigerede serier i Regnskaber for regioner og kommuner

Vedr. punkt 1 går indvendingen dels på, at sammenhængen mellem det offentliges regnskaber og de internationalt sammenlignelige statistikker er uigennemskuelig, og dels at den internationalt sammenlignelige opgørelse ikke afspejler danske nationale behov. Men regnskaber har generelt et andet og bredere formål end en specifik statistik for offentlige udgifter. Bl.a. er regnskaberne grundlag for kontrol af overholdelse af bevillingsregler. Man kan derfor ikke forvente, at regnskaber umiddelbart kan opfylde statistikbrugernes behov. Omkodning og bearbejdning er nødvendig. Samtidig er det naturligvis et krav, at sammenhængen mellem statistikkens resultater og dens kilder er gennemskuelig. Set på den baggrund går kritikken på mangler i statistikkens dokumentation.

International sammenlignelighed har høj prioritet i den officielle statistik, efter min opfattelse med rette, men naturligvis bør der suppleres med nationale opgørelser, hvor der er behov for det. De internationale retningslinier er fasttlagt i den såkaldte Cofog-manual.  Møller Pedersens kritik går især på, at Cofog-kategorien Sundhedsvæsen omfatter udgifter til plejehjem, der efter hans opfattelse ikke er en sundhedsudgift, men snarere hører hjemme under Cofog-kategorien Social beskyttelse. I den mest detaljerede Cofog-opdeling er Pleje- og rekonvalcenthjem skilt ud som en særlig kategori, men denne underopdeling offentliggøres ikke i Danmarks Statistiks opgørelser.

Referencer
Kjeld Møller Pedersen: “Dumt spørgsmål, men hvad koster sundhedsvæsenet?”, Altinget 23/11-2019 (link)
Danmarks Statistik: “Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG)”, v1:1999″ (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside