Alternativ inflationsmåling – Web scraping og The Billion Prices Project

19/11/2019          Taleboble Kommentarer

Det traditionelle datagrundlag for måling af inflation er indsamlede prisoplysninger for et udvalg af produkter i udvalgte butikker. En kort beskrivelse af metoden findes i et tidligere indlæg. En alternativ metode, hvor priserne indsamles fra forhandlernes hjemmesider er under udvikling. Projektet er døbt The Billion Prices Project (BPP), og er bl.a.  beskrevet i en artikel af de to forskere, der tår bag projektet, Alberto Cavallo and Roberto Rigobon. Starten på projektet var et forsøg på at skabe et alternativt inflationsmål for Argentina, hvor regeringen i perioden 2007-2016 manipulerede inflationsopgørelsen med henblik på et skjule inflationens sande størrelse. Senere blev forsøget udvidet til at omfatte flere lande, bl.a. Australien, Brasilien, Canada, Japan, Kina, Tyskland, Sydafrika, UK og USA.

Adgang til data skal købes. Et kommercielt foretagende — PriceStats — står for beregningerne, og data sælges gennem et finansielt rådgivningsfirma — State Street.  PriceStat producerer daglige inflationstal for mere end tyve lande. BPP opfylder ikke kriterierne for officiel statistik, men de metoder, der anvendes i projektet, er interessante, og kan naturligvis også være en inspirationskilde for den officielle statistik.

Det tilstræbes i BPP,  at de indsamlede priser er repræsentative for hele detailhandelen, og derfor udvælges kun forhandlere, der både er aktive på nettet og i fysiske butikker. Et fortagende som Amazon, der ikke har fysiske butikker, indgår derfor ikke. Indsamlingen sker ved anvendelse af såkaldte scraping værktøjer, der automatisk opsøger hjemmesiderne for de valgte leverandører og finder de ønskede prisoplysninger (web-scraping).

BPP-metoden har en række fordele, som gør den interessant også for officielle statistikinstitutter og deres brugere. Først og fremmest er metoden billig, fordi den ikke kræver manuel dataindsamling. Desuden kan den uden større ekstraomkostninger levere data med høj frekvens, f.eks dagligt, hvor traditionelle prisdata normalt offentliggøres månedligt. Endelig kan resultaterne leveres med meget kort forsinkelse i forhold til traditionelle prisstatistikker. Bedre muligheder for kvalitetskorrektion og for internationale sammenligninger indgår også blandt fordelene.

Men naturligvis har metoden også ulemper. En af dem er, at ikke alle produkter sælges i net-butikker, hvilket kan give problemer med repræsentativiteten. Specielt tjenesteydelser vil være stærkt underrepræsenterede ved BPP-metoden.

Albert Cavello har for en række lande sammenlignet inflationsopgørelser baseret på BPP-metoden med traditionelle inflationsopgørelser (link). Han konkluderer, at der er god overensstemmelse, navnlig for de økonomisk mest udviklede lande. Der kan derfor være gevinster at hente for de officielle statistikinstitutioner, både på omkostninger og kvalitet, ved anvendelse af BBP-metoden, i hvert fald som supplement til de traditionelle metoder.

Referencer:
Alberto Cavallo and Roberto Rigobon: “The Billion Prices Project: Using Online Prices for Measurement and Research”, Journal of Economic Perspective 2016 vol 30 no 2 (link)
Alberto Cavallo: “Are Online and Offline Prices Similar? Evidence from Large Multi-Channel Retailers”, American Economic Review 2017, 107(1): 283–303 
(link)
The Billion Proces Project: Hjemmeside, (link)

PriceStats: Hjemmeside (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside