Statistisk måling af CO2-udledninger

29/10/2019          Taleboble Kommentarer

Den globale opvarmning, og navnlig spørgsmålet om hvad vi kan og skal gøre for at begrænse den, er blevet et central emne i den offentlige debat, i hvert fald i de rige vestlige lande. Den dominerende holdning blandt forskere, vælgere og politikere er, at der bør gøres et forsøg på at begrænse opvarmningen, og at det først og fremmest skal ske ved at nedbringe den udledning af CO2, der er resultat af menneskelig virksomhed. På klimakonferencer indgår lande og byer aftaler om, hvor meget og hvor hurtigt udledningen skal nedbringes.

Alle disse aftaler og mål vedrører de direkte udledninger fra fabrikker, boliger og husdyr mm. på landets eller byens område. Dvs CO2-udledningen vedrører den produktion, der foregår i byen eller landet. Men nogle af de produkter der forbruges i byen eller landet kan være fremstillet andre steder, dvs. importeret, så den udledning, forbruget forårsager, er større end den der måles ud fra produktionen. I modsat retning trækker det af en del af produktionen eksporteres og indgår i forbruget andre steder. 

Produkion af tjenesteydelser giver ikke anledning til så megen CO2-udledning som produktion af industriprodukter.  Da rige lande typisk har stor produktion af tjenesteydelser og importerer industrivarer fra fattigere lande, undervurderer den produktionsbaserede opgørelse den virkelige — dvs. den forbrugsbaserede — belastning fra de rige lande. Det har bl.a fået den meget unge klimaaktivist  — Greta Thunberg — til at anklage de rige lande for kreativ bogføring af CO2-udledningen (Economist 2019).

Set fra statistikproducenternes synspunkt er problemet, at det er meget vanskeligere at opgøre den forbrugsbaserede udledning end den produktionsbaserede. Begge opgørelser er baseret på en række forudsætninger og modeller, der gør resultaterne usikre, men problemerne er størst for den forbrugsbaserede opgørelse. Det ændrer dog ikke på, at Grete Thunberg har ret i, at det i  denne sammenhæng giver bedre mening, at vurdere et lands eller en bys klimabelastning ud fra den forbrugsbaserede udledning.   

Referencer
Hannah Ritchie og Max Roser: “CO₂ and Greenhouse Gas Emissions”, Our World in Data 4/12-2018 (link)
Hanna Ritchie: “Who emits more than their share of CO₂ emissions?”, Our World in Data 4/12-2018 maj 2017, opdateret oktober 2018 (link)
Economist: “Greta Thunberg accuses rich countries of creative carbon accounting”, 17/10-2019  (link)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside