Eurostats koncernregister

20/08/2019          Taleboble Kommentarer

Erhvervsregistre spiller en central rolle for den økonomiske statistik i alle EU-landene. Et lands erhvervsregister indeholder en række centrale oplyser som adresse, branche antal ansatte og virksomhedsform for alle virksomheder, der er registreret i landet. For statistikmyndighederne tjener erhvervsregistrene først og fremmest som lister over de virksomheder, der skal indberette til statistikkerne, enten ved totaltællinger, hvor alle virksomher skal indberette, eller ved stikprøveundersøgelser, hvor registet tjener som den ramme, hvorfra stikprøven trækkes. Det danske erhvervsregister kaldes det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og føres af Erhvervsstyrelsen. Det anvendes af mange offentlige myndigheder, ikke mindst Danmarks Statistik, men alle har gratis adgang til registrets data.

For multinationale koncerner, vil det nationale erhvervsregister normalt kun indeholde oplysninger om kocernens aktivitet i indenlandske enheder, men ikke i filialer, datterselskaber og eventuelt hovedselskab i udlandet. Det betyder, at ingen nationale myndigheder har fuldt overblik over en multinational koncerns aktiviteter, og der er ingen garanti for konsistens i koncernens indberetninger til forskellige landes myndigheder. Det vanskeliggør opbygning af statistikker, der afspejler globaliseringen. Som svar på den udfordring har Eurostat opbygget et fælleseuropæisk koncernregister: EuroGroups Register eller ERG.

ERG omfatter multinationale koncerner, der har aktivitet i mindst et af EU’s eller EFTA’s medlemslande. Registret kan benyttes af landenes statistikmyndigheder og centralbanker, men  der er ikke offentlig adgang til registret. 

Hovedkilden til ERG er erhvervsregistrene i de deltagende lande, suppleret med data fra en kommerciel dataudbyder.  Eurostat vurderer og konsoliderer kildedata, således at resultatet bliver et konsistent register, der giver et samlet overblik over hver multinational koncerns aktivitet.

Registret er under opbygning, og kvaliteten er endnu ikke er helt tilfredsstillende. Eurostat har dog fundet det forsvarligt, at udarbejde en eksperimentel rapport om multinationale koncerner i EU. Rapporten beskriver bl.a koncernernes antal, beskæftigelse, kompleksitet (aktivitet i flere brancher) og geografiske udbredelse.    

Referencer:
Erhvervsstyrelsen: “Om CVR – det Centrale Virksomhedsregister” (link)
August Götzfried, Zsolt Völfinger & Agne Bikauskaite: “The EuroGroups Register”, Paper prepared for the 16th Conference of IAOS, 2018 (link)
Eurostat:  “
Structure of multinational enterprise groups in the EU”  (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside