Nationernes statistiske kapacitet

13/08/2019          Taleboble Kommentarer

For brugere af officiel statistik er det afgørende at kunne stole på, at statistikproducenten har viljen og evnen til at levere statistik af tilstrækkelig høj kvalitet. FN’s “Fundamentale Principper for Officiel Statistik” stiller krav om, at statistikproducenterne skal oplyse om deres kilder, metoder og procedurer, således at en bruger kan vurdere, om kvaliteten er tilstrækkelig til hans formål. For de fleste brugere vil det dog, selvom den nødvendige information er tilgængelig, være en stor og uoverskuelig opgave, selv at skulle foretage en grundig vurdering.

Heldigvis kan brugerne finde støtte i de vurderinger centrale statistikbrugere som EU og Verdensbanken stiller til rådighed. For EU-landene har EU’s statistiske kontor — Eurostat —  offentliggjort detaljerede rapporter, de såkaldte peer reviews, for alle medlemslande, og verdenbanken har beregnet og offentliggjort et kapacitetsindeks (Statistical Capacity Index, SCI) for en række lande.

Eurostats peer reviews er baseret på en grundig gennemgang af hvert lands statistiske system, hvor en lille gruppe eksperter, i samarbejde med landets statistiske myndigheder, undersøger og vurderer alle væsentlige aspekter af systemet. De resulterende rapporter er grundige, men systemet er kostbart og tidskrævene, så der går flere år mellem hver vurdering. Den seneste række af landerapporter er udarbejdet i perioden 2013-2015, og erstatter rapporter fra perioden 2006-2008.

 Verdensbankens SCI-indeks er baseret på en simplere metode, baseret på offentligt tilgængelige data. Det muliggør beregning af indeks hvert år, således at indekset kan anvendes som indikator for den løbende udbygning af et lands statistiske kapacitet, hvilket også er et af formålene. I teorien kunne indekset beregnes for alle lande, men er i praksis kun beregnet for 146  fortrinsvis lav- og mellemindkomstlande.

SCI blev udviklet i 2004. Siden da har kravene til den officielle statistikproduktion ændret sig, bl.a som følge af globalisering og fremkomsten af nye datakilder, nye beregningsmetoder og nye præsentationsformer. Det har ført til overvejelser om en revision af SCI, og i et arbejdsnotat fra Verdensbanken præsenteres et forslag til et nyt indeks, Statistical Performance Index (SPI). Det planlagte nye SPI-indeks adskiller sig fra det hidtidige SCI-indeks bl.a. ved at  inddrage flere dimensioner og omfatte flere lande, herunder også højindkomstlande.  

Referencer:
Michael M. Lokshin, Hai-Anh H. Dang, James Foster, Mustafa Dinc og Grant J. Cameron:
Measuring the Statistical Capacity of Nations”, WORLD BANK…BLOGS, 5/2-2019 (link)
Grant J. Cameron, Hai-Anh H. Dang, Mustafa Dinc, James Foster og Michael M. Lokshin: 
“Measuring the Statistical Capacity of Nations”, World Bank Group, Policy Research Working Paper 8693, januar 2019 (link)
UN Statistics Division: “Fundamental Principles of Official Statistics”, E/RES/2013/21 (link)
Eurostat: “Peer Reviews in the European Statistical System”, (link)
The World Bank: “Data on Statistical Capacity”, (link)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside