Offentliggørelse af usikkerhed i officiel statistik — COMUNIKOS-projektet

07/05/2019          Taleboble Kommentarer

Resultatene fra en officiel statistisk opgørelse præsenteres sædvanligvis som en række observationer, f.eks antal personer og gennemsnitlig indkomst, vedrørende en række klart afgrænsede delpopulationer, f.eks. aldersgrupper. I enkelte tilfælde bliver der i forbindelse med offentliggørelsen leveret nogle oplysninger omkring usikkerheden på opgørelserne, og i dokumentationen af statistikkerne findes altid en vurdering af usikkerheden. Denne vurdering er dog oftest ret generel og holdt i vage vendinger. Der er ikke tradition for en systematisk, formaliseret og standardiseret præsentation af usikkerheden i statistiske opgørelser.

Med henblik på dels at skabe bedre overblik over eksisterende metoder og praksis for præsentation af usikkerheden i opgørelse af officiel statistik, og dels at vurdere mulighederne for forbedringer i præsentationen, er der i EU-regi blevet etableret et projekt under overskriften “Communicating Uncertainty in Key Official Statistics” — forkortet COMUNIKOS. Som pilotprojekt er valgt opgørelsen af forbrugerprisindeks på grundlag af scannerdata. Projektet forventes afsluttet i juni2020 og resultaterne vil løbende blive rapporteret.

Referencer:
EU: “Conunikos-projektets hjemmeside” (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside