Den globale fordeling af personlig formue

06/11/2018          Taleboble Kommentarer (1)

Interessen for fordelingen af de personlige formuer har været stigende i de senere år. Det afspejler sig bl.a. i den store opmærksomhed, der har været omkring Thomas Pikettys bog: Kapitalen i det 20. århundrede. Pikkety konkluderer på grundlag af et omfattende datamateriale, at uligheden i formuefordelingen er stigende, og at det navnlig er de allerigeste, der øger deres andel af de samlede  formuer. Desværre giver den officielle statistik kun begrænsede muligheder for den slags analyser, og en væsentlig del af Pikketys indsats bestod netop i at sammenstykke et anvendeligt datamateriale på grundlag af en række kilder.

Der er dog en udvikling i gang i retning af bedre formueopgørelser i den officielle statistik. Danmarks Statistik leverer et eksempel med etableringen af en formuestatistik for husholdningerne i 2016 med data fra 2014 og frem. Men der er stadig et stykke vej til en global sammenlignelig formuestatistik, baseret på officiel statistik.

Det hul forsøger et privat tænketank — Credit Suisse Research Institute (CSRI) — at udfylde. På grundlag af alle tilgængelige kilder opgør CSRI en formuestatistik omfattende hele verden. Officiel statistik udgør fundamentet, først og fremmest nationalregnskabets opgørelse af husholdningernes aktiver og passiver og husholdningsbudgetundersøgelser (i Danmark kaldet forbrugsundersøgelser). Det er dog langt fra alle de 200 lande, der omfattes af CSRI’s opgørelse, der kan levere anvendelig officiel statistik. Derfor suppleres den tilgængelige statistik med forskellige former for skøn og økonometriske modelberegninger. For de allerstørste formuer, hvor den officielle statistik har særlige problemer med opgørelsen, indrager CSRI Forbes milliardærliste.

Formue og formuefordeling i verdensregioner i 2018

 2018  Antal voksne US-dollar  Gini-Koefi-cient
Formue pr voksen  under 10.000 10.000-100.000 100.000-1 mio. over 1 mio.
mio. 1000 $ Andel i pct. pct.
Europa 589 145  43 31 24 2 84
Nordamerika 272 392  28  31  35  7  84
Latinamerika 433  19 71  27  3  0  82
Afrika 617 4 94 6 1  0  90
Indien 850  7  91  9  1  0  85
Kina 1.085 48  33  59  7  0  71
Øvrige Asien/Stillehavet 1.178  48  73  17  9  1  90
Verden 5.025 63 64 27 9 1 90
Danmark 4 286 36 20 39 6 84

Kilde:  Credit Suisse Research Institut: Global Wealth Dattbook 2018,  Tabel 3-1

Tabellen ovenfor søger, at give et indtyk af den type opgørelser og analyser, CSRI-statistikken muliggør. Hovedtræk og -tendenser beskriver CSRI i en årlig rapport. Til rapporten er knyttet en databog  med en omfattende metodebeskrivelse, og en række detaljerede tabeller med data for omkring 200 lande. I rapporten for 2016 indgår et særligt kapitel om kvinders formuer.

CSRI er meget langt lagt fra at være en officiel statistikproducent. Det en afdeling af Credit Suisse — en meget stor schweizisk finanskoncern — og tænketankens formål er naturligvis først om fremmet at betjene koncernens ledelse og kunder. Men metoderne er omhyggeligt dokumenteret og forfatterne — James B. Davies, Rodrigo Lluberas og Anthony F. Shorrocks — er velanskrevne økonomer

Referencer:
Credit Suisse Research Institut: Hjemmeside (link)
Credit Suisse Research Institut: Global Wealth Report 2018, Oktober 2018 (link)
Credit Suisse Research Institut: Research Institut: Global Wealth Datatbook 2018, Oktober 2018 (link)
Thomas Piketty: Kapitalen i det 21. århundrede, Gyldendal 2014 

En tanke om “Den globale fordeling af personlig formue

  1. Hakam siger:

    Spændende, tak for det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside