StatistikCampus — tysk internetportal om officiel statistik

02/10/2018          Taleboble Kommentarer

StatstikCampus er en internetportal om officiel tysk statistik, specielt henvendt til universitetsstuderende. Bag portalen står Tysklands officielle statistikbureau (Statistiches Bundesamt eller Destatis, se tidligere indlæg). Portalen indeholder bl. andet en generel introduktion til statistiksøgning, en række dokumenter med information om Destatis relationer til universiteterne og et E-learning kursus. Og naturligvis fortæller portalen også om ansættelses- og uddannelsesmuligheder hos Destatis.

De universitetsrelevante dokumenter præsenteres i en sektion under overskriften Statistikken møder videnskaben (Statistik trifft Wissenschaft). Studerende, der overvejer at gøre officiel statistik til tema for deres bachelor- kandidat- eller ph.d-afhandling, kan her finde en liste over relevante emner. Til hvert af de foreslåede emner er tilknyttet en kort beskrivelse — en til to sider — omkring baggrund  og eventuel eksisterende litteratur, samt henvisning til en kontaktperson i Destatis. Herudover indeholder sektionen bl.a. en beskrivelse af mulighederne for adgang til mikrodata til forskningsbrug, information om Gerhard Fürst prisen (se indlæg fra 22/11-2015), og et link til Destatis liste over konferencer og andre begivenheder vedrørende officiel statistik.

 I sektionen om statistiksøgning (Datenrecherche) er først og fremmest en kort beskrivelse af de tre vigtigske kilder til den tyske officielle statistik: Destatis hjemmesideStatistisk årbog (Statistisches Jahrbuch) og statistikbanken GENESIS-Online. Også en mere generel beskrivelse af, hvad man kan forvente at finde form af statistik, herunder statistik fra de tyske delstater (Länder) og links til hjælpemidler som bibliotek og en tysk/engelsk ordbog over statistiske fagudtryk kan findes her. Sidst men ikke mindst finder man et link til en række mikrodatasæt med anonymise­rede individdata — de såkaldte CAMPUS-files — som studerende kan få adgang til gennem en simpel procedure. Datasættene er beregnet til øvelsesbrug, og er generelt ikke egnet til egentlige analyser, men de giver de studerende en bekvem mulighed for at træne anvendelse og bearbejdning af mikrodata på realistiske materialer.

E-learning sektionen består af ni moduler til afspilning med emner som statistiske kilderdataindsamlingsmetoder og fremstilling af grafik, tabeller og kort. Længden af modulerne er mellem 20 minutter og to timer.

Referencer:
Destatis: StatistikCampus – internetportal (link)
Destatis: Hjemmeside (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside