EU-SILC — EU-statistikken om indkomst og levevilkår mm.

04/09/2018          Taleboble Kommentarer

En væsentlig del af EU-statistikken om indkomst, social integration og levevilkår indsamles under et sæt regler og retningslinier, der går under betegnelsen EU-SILC (Statistics on Income, Social Inclusion and Living Conditions). Der er ikke tale om et enkelt klart defineret statistikprodukt, men om en liste af variable, som EU-landene har forpligtet sig til at indberette til Eurostat. Det juridiske grundlag er en forordning fra 2003, der forpligter medlemslandene til at indberette data til SILC. Forordningen fastlægger rammene for statistikkerne bl.a. i form af en liste af krævede variable og nogle enkelte præciseringer omkring population, stikprøvestørrelse og definitionener. Men i modsætning til mange andre statistikforordninger indeholder den kun få detaljerede retningslinier. Det er i stedet overladt til de enkelte lande, selv at udfylde rammerne under hensyn til lokale forhold og muligheder, og til Eurostat — i samarbejde med medlemslandene — at koordinere og sikre sammenlignelighed.

Grundstammen i SILC-systemet er en liste over primære måleområder, for hvilke der årligt skal indsamles data. De primære måleområder omfatter bl.a. indkomst, boligforhold og uddannelse. Hertil kommer en række sekundære måleområder, hvor der indsamles data hvert fjerde år eller sjældnere.

De primære variable er opdelt i otte områder. De otte områder, og eksempler på variable er vist i oversigten nedenfor.

Primære måleområder i EU-SILC

Objekt Måleområde Eksempler på variable
Husholdningsdata Basisdata Tællingsår
Husstandsidentifikation
Boligforhold Ejer/lejer
Boligstørrelse
Social udstødelse Omfang af restancer
Evne til at imødegå uforudsete udgifter
Indkomst Samlet bruttoindkomst
Samlet disponibel indkomst
Persondata Basisdata Tællingsår
Personidentifikation
Uddannelse Igangværende uddannekse
Højeste gennemførte udanelse
Sundhed Lider af kronisk sygdom
Aktivitetsbegrænsning på grund af helbedsproblemer
Beskætigelse Jobsøgende
Antal arbejdstimer foregående ug
Indkomst Lønindkomst, kontant
Frynsegoder

De sekundære data samles i årlige ad-hoc moduler. Det seneste offentliggorte ad-hoc modul vedrører befolkningens adgang til tjenester som børnepasning, uddannelse, sundhed og hjemmepleje. For de kommende år er planlagt ad-hoc moduler for sundhed, specielt børns sundhed (2017) og materielle afsavn, trivsel and boligproblemer (2018).

Statistikker baseret på EU-SILC er frit tilgængelige i Eurostats statistikbank. Til brug for videnskabelige formål kan der på særlige vilkår gives adgang til anonymiserede mikrodata fra stikprøverne.

Referencer
Eurostat: EU-SILC, Access to microdata (link)
Eurostat: Income and Living Conditions, Overview (link)
Eurostat: EU-SILC, List of variables (link)

EU: EU-forordning Nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside