Folkekirkens medlemstal og medlemsprocent

29/05/2018          Taleboble Kommentarer

Med et medlemstal på 4,4 mio. (2017) kan der vanskeligt rejses tvivl om, at Folkekirken har en solid position i danskernes bevidsthed. På den anden side står det også klart, at positionen ikke er så stærk som den har været. Medlemstallet var i 1990 4,6 mio, så medlemstallet er i de seneste 17 år faldet med 0,2 mio. I samme periode er folketallet steget med  0,7 mio. —  fra 5,1 mio. til 5,8 mio. Andelen af befolkningen, der er medlemmer, er faldet fra 89 pct. i 1990 til 75 pct i 2017. Tallene er fra Kirkeministeriets hjemmeside, men er opgjort af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister (CPR).

Et fald i medlemsandel fra 89 til 75 pct er drastisk, men skal også ses på beggrund af en betydelig ændring af befolkningens etniske sammensætning. Etniske danskeres andel af befolkningen er faldet fra 96 pct til 87 pct, og kun en lille del af indvandrere og efterkommere er medlemmer af Folkekirken. Medlemsandelen blandt etniske danskere var  i 2017 86 pct. I Statistikbanken har Danmarks Statistik kun offentliggjort Folkekirkens medlemstal fordelt på etnisk baggrund tilbage til 2016, så det kan ikke umiddelbart ses, hvordan udviklingen siden 1990 har været for etniske danskere. Men der findes tal for udviklingen i den etniske sammensætning for hele befolkningen, så ved at forudsætte at indvandreres og efterkommeres medlemsandel i folkekirken i perioden 1990-2015 er den samme som i 2016, kan man få et lidt upræcist, men dog brugbart billede af, hvordan udviklingen har været for etniske danskere. Beregningen en vist i nedenstående tabel.

Beregning af etniske danskeres medlemsandel i Folkekirken

  1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Medlem af Folkekirken, andel i pct. 
 (1) Vestlige indvandrere 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 16,9 15,9
 (2) Vestlige efterkommere 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 25,6 24,5
 (3) Ikke-vestlige indvandrere 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0
 (4) Ikke-vestlige efterkommere 2,8  2,8  2,8  2,8   2,8 2,8  2,9 
 (5) Hele befolkningen 89,3 85,1 80,9 77,8 76,9 75,9 75,3
 Andel af befolkning, pct 
 (6) Vestlige indvandrere 1,8 2,1 2,9 3,7 4,0 4,1 4,3
 (7) Vestlige efterkommere 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
 (8) Ikke-vestlige indvandrere 1,8 3,5 4,5 5,1 5,5 5,8 5,9
 (9) Ikke-vestlige efterkommere 0,5 1,3 2,0 2,3 2,4 2,6 2,6
(10) Etniske danskere 95,8 92,9 90,2 88,4 87,7 87,1 86,7
Folkekirkemedlemmers andel af hele befolkningen, pct
(11) Indvandrere og efterkommere
(1)*(6)+(2)*(7)+(3)*(8)+(4)*(9)
0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1
12: Etniske danskere (5) – (11) 88,9 84,5 80,1 76,8 75,8 74,8 74,2
Medlem af Folkekirken, andel i pct.
Etniske danskere (12)/(10) 93 91 89 87 87 86 86

Kilder: Kirkeministeriet og Statistikbanken.dk/FOLK2, KM5 og KMSTA001

Beregnet på denne måde er medlemsandelen for etniske danskere faldet fra 93 pct i 1990 til 86 pct i 2018. Et betydeligt fald, men dog ikke så drastisk som når udviklingen for hele befolkningen betragtes.

Referencer:
Kirkeministeriet: Svar på spørgsmål fra Kirkeudvalget, 8/9-2014 (link)
Kirkeministeriet: Folkekirkens medlemstal (link)
Kristeligt Dagblad: Folkekirkens medlemstab skyldes indvandring, 3/3-2017 (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside