Sveriges statistiske system

10/04/2018          Taleboble Kommentarer

Det svenske statistiske system er karakteriseret ved at være forholdsvis decentraliseret. Det vil sige, at ansvaret for produktionen af den officielle statistik er fordelt på en række myndigheder, i modsætning til et centraliseret system, hvor én myndighed har hoveansvaret. Sverige afviger på dette punkt fra Danmark og Norge (se tidl. indlæg), der begge har centraliserede statistiksystemer. Den svenske decentralisering er et bevidst valg. Svenskerne har ønsket at give nogle af de vigtige brugere en stærk indflydelse på statistikken ved at overlade dem ansvaret.

Der findes i Sverige 28 statistikansvarlige myndigheder, der hver har ansvaret for et eller flere statistikområder. Ansvaret for samordningen af den officielle statistik ligger hos Statistiska centralbyrån (SCB). Ud over at stå for samordningen, så er SCB også  selv en af de 28 statistikansvarlige myndigheder med ansvar for en række statistikområder,  bl.a. befolkningsstatistikken nationalregnskabet  og en række prisindeks.

Når det svenske statistiske system betegnes som decentraliseret er det med tanke på ansvaret for den løbende statistikproduktion. I fastlæggelsen af rammer og mål for den officielle statistik ligger beslutningskompetencen klart hos regeringen. Det er således regeringen, der træffer beslutning om hvilke områder, der skal produceres statistik for, og også hvilken myndigheder, der skal have ansvaret for de enkelte statistikker. Hvert år meddeler regeringen mål, hovedopgaver og økonomiske rammer for SCB i from af et bevillingsbrev (regleringsbrev). 

Reglerne for og kravene til den officielle statistik er fastlagt i  statistikloven. En vigtig del af loven er opstillingen af en række kvalitetskrav, der bl.a. sikrer, at den svenske officielle statistik lever op til EU’s krav. Loven beskytter også betegnelsen Sveriges officiella statistik (SOS) og fastlægger et særligt symbol, statistikmyndighederne kan anvende til at markere en officiel statistik. Loven siger derimod intet om, hvem der skal producere den officielle statistik. Det er fastlagt i en særlig forordning om den officielle statistik. Det er i denne forordning, at de 28 producenter opregnes sammen med en liste over, hvilke statistikområder, de er ansvarlige for.

De nærmere regler om organiseringen og koordineringen af den officielle statistik er fastlagt i en instruktion for Statistisk Centralbyrån. Her fastslås SCB’s rolle som koordinator og som nationalt statistikinstitut efter EU’s regler. SCB ledes af en generaldirektør, med støtte af et rådgivende råd — Insynsrådet — hvis medlemmer udpeges af regeringen. Til rådgivnig og støtte for SCB’s arbejde er yderligere etableret to råd: Rådet for den officielle statistik, hvor statistikproducenterne er repræsenteret, og det videnskabelige råd, der skal bistå omkring metoder og kvalitet i en videnskabelig sammenhæng.

Referencer:
SCB’s Hjemmeside (link)
Sveriges statistiklov, Lag (2001:99) om den officiella statistikken (link)
Forordning om svensk statistik, Förordning (2001:100) om den officiella statistiken (link)
Instruktion for Statistiska Centalbyrån, Förordnung (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside