Virkeligheden, som beskrevet af statistikken og som opfattet af befolkningen

19/12/2017          Taleboble Kommentarer

Ideen bag produktionen af den officielle statistik er naturligvis, at den skal bidrage til en bedre forståelse af nogle vigtige træk i samfundet, og på den måde danne grundlag for bedre beslutninger. Der er heller ingen tvivl om, at statistikken i høj grad bliver anvendt af professionelle beslutningstagere som politikere, myndigheder, virksomheder og organisationer. Men i hvilket omfang når de statistiske resultater ud til den almindelige befolkning? Et privat markedsanalysefirma — Ipsos — har offentliggjort en analyse, der forsøger at belyse dette spørgsmål. Analysen er basereret på interviews i 38 lande. Antallet af interviews i hvert land ligger mellem 500 og 1.000, afhængigt af befolkningsstørrelsen. De interviewede blev stillet en række spørgmål om hvad de troede statistikken viser, og svarene blev derefter sammenholdt med de statistikkens faktiske resultater.

Hovedkonklusionen i Ipsos analyse er, at den virkelighed, som befolkningen opfatter, er mere dyster end den virkelighed, som statistikkerne beskriver. Det giver sig bl.a. udslag i, at størrelser som antal mord pr 1000 indbygger, andel af teenagere der bliver mødre og udviklingen i antallet af terrordrab, i den almindelige opfattelse bliver overvurderet i forhold til de tal, man kan finde i statistikkerne.

Tendensen til en mere negativ opfattelse af virkeligheden, end den statistikken giver anledning til, finder man i alle landene, men graden af afvigelsen mellem opfattelse og statistik er meget forskellig landene imellem. Den mindste afvigelse finder man hos svenskerne, og efter dem følger nordmændene og danskerne. Den største afvigelse finder man hos sydafrikanerne.

Referencer:
Ipsos hjememsidePerceptions Are Not Reality: Things are NOT as Bad as they Seem (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside