Statistik om religion

05/12/2017          Taleboble Kommentarer

Statistik om religion er ikke noget kærneområde for den officielle statistik. I de officielle statistikbanker finder man kun meget sporadiske oplysninger om området. Det skyldes næppe, at emnet anses for uvæsentligt, men snarere at det ses som et særligt følsomt område, hvor myndigheder, herunder officielle statistikinstitutter, skal træde varsomt. I Frankrig, og sikkert også i andre lande, er det ligefrem ved lov forbudt myndighederne at indsamle data om religion. Der findes dog også lande, hvor et spørgsmål om religiøst tilhørsforhold indgår i folketællingerne.

Da emnet måske nok er følsomt, men samtidigt har stor interesse, så åbner den officielle statistiks tilbageholdenhed pladsen for andre aktører. Pew Research Center, jf. indlæg fra 25/7-17, har valgt religion som et af sine fokusområder. og har udgivet en serie rapporter, der belyser emnet statistisk (se Pew’s hjemmeside under fanen RELIGION). Den seneste rapport udkom den 29. november, og handler om den voksende muslimske befolkning i Europa. Andre rapporter fra de seneste måneder har handlet om udviklingen i de ortodokse kristnes andel af verdens befolkning (8. november) og om  meningsforskellene mellem lutheranere og katolikker 500 år efter konflikten begyndte (31. august).

Analysen af muslimerne i Europa er et led i det måske mest interessante af Pews religionsprojekter, der omfatter en større analyse af de forskellige religioners udbredelse nu og fremover. I tabellen nedenfor vises analysens resultater for religionernes udbredelse i verden  i 2015 og prognosen for udbredelsen i 2060.

Verdens befolkning fordelt efter religion i 2015 og 2060

2015 2060 2015 2060
mio. personer pct.
Kristne 2.276 3.054 31,2 31,8
Muslimer 1.753 2.987 24,1 31,1
Uden religiøs tilknytning 1.165 1.202 16,0 12,5
Hinduer 1.099 1.392 15,1 14,5
Buddhister 499 462 6,9 4,8
Andre 492 517 7,7 5,4
I alt 7.285 9.616 100,0 100.0

Kilde: Pew: The Changing Global Religious Landscape

Grundmaterielet for Pew’s analyse stammer fra et meget stort antal meget forskellige kilder, herunder officiel statistik. Resultaterne afspejler, hvordan udviklingen vil blive, hvis de træk vi kender i dag omkring aldersfordeling, fødsels- og dødhyppighed og konvertering mm. for de forskellige religiøse grupper fortsætter uændret. Også migrationsmønstre er inddraget i analysens belysning af den fremtidige regionale udbredelse af de forskellige religioner. Eventuelle større ændringer i de i dag kendte mønstre er der af gode grunde ikke taget højde for. På samme måde som ved befolkningsfremskrivninger er der med andre ord ikke tale om en forudsigelse, men om en fremskrivning der belyser konsekvenserne af en fortsættelse af de kendte mønstre.

Analysens mest markante resultat er den stærke forøgelse af muslimernes andel af verdensbefolkningen. I 2060 vil islam have samme relative udbredelse som kristendommen, der i dag er  den mest udbredte religion. Samlet kommer religionerne til at stå stærkere — andelen af ateister og andre uden religiøs tilknytning er faldende.

Fremskrivningerne i den seneste rapport om Europa viser drastiske forøgelser i  muslimernes andel af befolkningen i navnlig de nord- og centraleuropæiske lande. Sverige og Tyskland er blandt de lande med udsigt til den største forøgelse. Pew opererer med tre scenarier for den fremtidige indvandring: en fortsættelse af det nuværende niveau for indvandring, en vis opbremsning og et totalt stop. For Sverige bliver den muslimske andel af befolkningen i 2050 under de tre scenarier hhv. 31 %, 21 % og 11 %, mod 8 % i 2016. For Danmark er de tilsvarende tal 16 %, 12 % og 8 %, mod 5 % i 2016. (Bemærk, at tallene for Europa vedrører 2050, hvor tallene for hele verden i tabellen vedrører 2060)

Referencer:
Pew Research Center: Hjemmeside (link)
Pew Research Center: Europe’s Growing Muslim Population (link)
Pew Research Center: 
Orthodox Christianity in the 21st Century (link)
Pew Research Center: 
After 500 Years, Reformation-Era Divisions Have Lost Much of Their Potency (link)
Pew Research Center: The Changing Global Religious Landscape (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside