Pew Research Center — en velanset privat statistikproducent

25/07/2017          Taleboble Kommentarer

Det vigtigste kendetegn ved officiel statistik er at den er pålidelig. I EU-landene søges pålideligheden sikret dels ved at producenterne er underkastet regler om professionalisme og offentlighed omkring metoder og dels ved at Eurostat overvåger reglernes overholdelse. Men officiel statistik har ikke monopol på pålidelighed. Der er intet i vejen for, at private statistikproducenter kan opfylde de samme krav, som stilles til offentlige producenter. At dømme efter den anvendelse og omtale, som institutionens resultater får, er Pew Research Center et eksempel på en privat statistikproducent, der nyder samme tillid, som de bedste offentlige producenter.

Pew Research Center præsenterer sig selv som en upartisk faktatank, som informerer offentligheden om de emner, holdninger og tendenser, som former Amerika og verden. Centret er en underafdeling af The Pew Charitable Trusts, som står for hovedparten af finansieringen. The Pew Charitable Trusts har sine midler fra en række fonde etableret af fire børn af grundlæggeren af Sun Oil Company, Joseph Newton Pew.

Betegnelsen faktatank (fact tank) skal understrege at Pew Research Center — i modsætning til en tænketank (think tank) — ikke beskæftiger sig med politisk rådgivning, men udelukkende meddeler information. Centret har en række regler, der skal sikre, at det ikke bliver taget til indtægt for politiske synspunkter. Reglerne er dels rettet mod de ansatte og deres adfærd og metoder (code of ethics) og dels mod brugernes anvendelse af centres data og analyser (use policy). Brugerreglerne har ikke til formål at begrænse anvendelsen af resultaterne, men skal hindre, at centret knyttes til særlige politiske eller andre interesser.

Hovedparten af forskningscentrets aktivitet udgøres af internationale sammenligninger. Grundlaget er  en række interviewbaserede meningsmålinger, der gennemføres i omkring 90 af verdens lande. Det meste af Nord- og Sydamerika, Europa, Asien og Australien er dækket, hvorimod dækningen af Afrika er mere begrænset. Danmark er et af de få europæiske lande, der ikke er dækket.  Metoderne er tilpasset de enkelte lande og er omhyggeligt dokumenterede. Stikprøvestørrelsen ligger typisk omkring 1000.

Der offentliggøres næsten hver dag en eller flere nye analyser på centrets hjemmeside.

Referencer:
Pew Research Center’s hjemmeside
Pew Charitable Trusts’ hjemmeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside