Tvivl om museumsstatistikkens kvalitet

11/07/2017          Taleboble Kommentarer

I mit indlæg den 2. maj 2017 beskrev jeg museumsstatistikken som en en statistik af meget høj kvalitet. Beklageligvis er der siden opstået tvivl om kvaliteten af statistikkens vigtigste variabel, besøgstallet, bl.a udtrykt i en artikel i Politiken.

Producenten af statistikken — Danmarks Statistik — har næppe forestillet sig, at der kunne være tvivl om, hvad der skulle forstås ved besøgstal. Men det viser sig at kunstmuseet Aros i Århus, der ifølge statistikken er blandt museerne med de højeste besøgstal, anvender en ret kreativ metode ved opgørelsen. Besøgende på Aros omfatter nemlig ikke blot gæster, der har købt en billet, men alle, der har vist sig i forhallen. Det giver naturligvis et højere besøgstal, og det er jo nok også meningen med den kreative metode, der til gengæld ikke siger meget om interessen for museets samlinger. Et andet meget besøgt kunstmuseum — Louisiana i Humlebæk — og forhåbentlig de fleste andre museer, har kun registreret betalende gæster.

Ifølge Politiken bliver Aros-metoden delvis forsvaret af formanden for Dansk Center for Muesumsforskning, professor Hans Dam Christensen. Politiken citerer ham for udtalelsen “Det at gå på museum handler ikke kun om at se på værker på en udstilling. Det kan også være at få oplevelser af anden karakter”. Det er selvfølgelig korrekt, at der kan være mange motiver til at gå på museum, som alle kan være interessante at belyse statistisk. Men museumsstatistikkens besøgstal måler ikke karakteren af en oplevelse. Det vil kræve andre og mere komplicerede målemetoder. Besøgstallet giver en indikation af hvor mange, der har besøgt museets samling, uden hensyn til formålet med eller udbyttet af besøget. Og det giver ikke mening at blande den opgørelse sammen antallet af købere af postkort, antal besøg i caféen eller antal turister, der ønsker en selfie med museet som baggrund.

Der kan være gode grunde til at udvide museumsstatistikken med andre mål, som f.eks. antal besøgende i butik, cafe og forhal, målinger af forskellige aspekter af formålet med og oplevelsen af besøget og om  arten og omfanget af anvendelsen af museernes hjemmesider. Men ønsker om forbedret statistik må ikke føre til at den eksisterende statistik udvandes og evt. gøre ubrugelig.

Referencer:
Politiken 14/6 2017. Eksperter efter tællerod : Museer skal tælle deres besøgende på samme måde (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside