Museumsstatistikken – en forbilledlig statistik af høj kvalitet

02/05/2017          Taleboble Kommentarer

Efter offentliggørelsen af dette indlæg er der afsløret et kvalitetsproblem i museumsstatistikken, jf. indlæg fra 11/7-2017

Museumsstatistikken fra Danmarks Statistik lever til daglig et stille liv i medierne. Men faktisk er det en statistik af meget høj kvalitet, der kan tjene som forbillede for al anden statistik. Den omfatter alle museer (fuld dækning), relativt få museer afviser at indberette (lavt bortfald) og spørgsmålene er så simple, at der næsten ikke kan opstå uopdagede fejl i indberetningerne (høj pålidelighed). Indtil 2015 var statistikken sammenlignelig med tilsvarende opgørelser tilbage til 1984, og data fra de enkelte museer blev offentliggjort, hvor det ellers er sædvane, at oplysninger om de enkelte objekter i statistikken (f.eks. personer eller virksomheder) hemmeligholdes strengt af fortrolighedshensyn. Meget større krav kan man dårligt stille til kvaliteten af en statitstik.

I statistikken for 2016 — offentliggjort 25/4-2017 i Nyt og Statistikbanken — fører en ændring af metoden til, at man fjerner sig lidt fra denne næsten ideale tilstand. Ændringen vedrører ikke de statslige og statsanerkendte museer, der tilsammen repræsenterer 78 pct. af det samlede besøgstal. Men for de resterende museer er afgrænsningen af populationen ændret. Tidligere førte Danmarks Statistik sit eget register over disse museer, men fra 2016 afgrænses populationen på grundlag af erhvervsregistret. Ved ændringen faldt populationen fra ca. 470 museer til ca. 420, så erhvervsregistrets afgrænsning er åbenbart mere snæver end det tidligere registers. Efter metodeændringen er det således kun data fra statslige og statsanerkendte museer, der kan sammenlignes med tidligere opgørelser. Det er også kun data fra statslige og statsanerkendte museer, der nu offentliggøres på objektniveau.

Som nævnt er det kun de statslige og statsanerkendte museer, der kan sammenlignes med tidligere år. Samlet set er der ikke ikke sket den store ændring i det samlede besøgstal for de statslige og statsanerkendte musser, når der korrigeres for, at kategorien i 2016 er blevet udvidet bla. med slottene Kronborg og Christiansborg. I både 2015 og 2016 var det samlede besøgstal på omkring 11,7 mio. Men det afspejler et fald på ca. 0,4 mio. (fra 1,5 mio. til 1,1 mio.) for en række statslige museer, der i 2016 indførte betaling, efter i en peride at have haft fri adgang, og en tilsvarende stigning for de øvrige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside