De offentligt ansattes uddannelse

28/02/2017          Taleboble Kommentarer

Det samlede antal ansatte i offentlig forvaltning og service er i perioden fra 2. kvartal 2010 til 3. kvartal 2016 faldet med ca. 32 tusinde personer (sæsonkorrigeret og omregnet til fuldtidspersoner). Det fremgår af en analyse fra Danmarks Statistik (DSTAnalyse 20. februar 2017)For kommunerne er faldet ca. 36 tusinde. I staten og de sociale kasser og fonde er antallet næsten uændret og i regionerne er beskæftigelsen steget med ca. 4 tusinde personer. Det samlede fald på 32 tusinde dækker over en stigning i antallet af ansatte med en lang videregående uddannelse på ca. 22 tusinde og et fald i antallet af øvrige ansatte på ca. 54 tusinde.

Faldet i samlet beskæftigelse udgør 4,3 pct. af den samlede offentlige beskæftigelse i 2. kvartal.  2010.  De offentlige lønudgifter, korrrigeret for den generelle lønudvikling, er også faldet i perioden, men ikke helt så meget (omkring 2,8 pct., Statistikbanken NKBP10 og  ILON32). Faldet i antallet af ansatte er således ikke udelukkende et udtryk for besparelser i det offentlige, man afspejler også en omlægning fra forholdsvis lavt betalte kortuddannede til højere betalte langtuddannede.

Bag den omlægning må ligge en forventning om, at de langtuddannede er mere produktive end de kortuddannede. Ikke alle er nu enige i, at den forventning holder stik, men ser det som en kvalitetsforringelse, at kolde akademikerhænder fortrænger varme FOA-hænder (se f.eks Berlingske). Uheldigvis er produktivitet i det offentlige vanskelig at måle (se tidligere indlæg), og den officielle statistik har ikke noget umiddelbart bidrag til belysning af det spørgsmål. Den kan ganske vist levere opgørelser af udviklingen i den offentlige produktivitet efter to forskellige metoder, hhv. inputmetoden og outputmetoden (Danmarks Statistik: “Det offentlige forbrug”), men ingen af metoderne kan afsløre om kvaliteten af den offentlige produktion er blevet bedre eller dårligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside