Udfordringer til statistikken – The Bean Review

03/06/2016          Taleboble Kommentarer

Charles Bean — professor i økonomi ved London School of Economics — har udarbejdet en ganske omfattende rapport om den britiske økonomiske statistik, hvor statistikkens nuværende tilstand og fremtidige muligheder vurderes. Rapporten, der udkom i marts 2016, er bestilt af regeringen, navnlig foranlediget af en erkendelse af at den seneste økonomiske udvikling, herunder digitaliseringen, har gjort måling af produktivitet stadig vanskeligere.

Et gennemgående træk i rapporten er nødvendigheden af statistik af høj kvalitet, og af at brugerne har tillid til at statistikproducenterne lever op til kvalitetskravene. Hovedkonklusionen er, at det nationale britiske statistikinstitut — Office for National Statistics, ONS — både leverer statistik af høj kvalitet og nyder udbredt tillid blandt brugerne. Men Bean er også af den opfattelse, at der er områder, hvor den britiske økonomiske statistik ikke lever op til internationale standarder.

Rapporten opregner syv udfordringer, som kan begrænse statistikens kvalitet:

  1. Stigende problemer med opgørelsen af bruttonationalproduktet
  2. Behov for en bedre statistisk dækning af produktionen af tjenesteydelser
  3. Bedre forståelse af finansielle sammenhænge
  4. Udarbejdelse af regional statistik
  5. Registrering af aktiviteten på et dynamisk arbejdsmarked
  6. Måling af fysisk kapital (kapitalapparatet)
  7. Bedre data for ejendomsmarkedet

To vigtige faktorer bag udfordringerne er tjenesteydelsernes stærkt stigende andel af produktionen, på bekostning af den traditionelle vareproduktion, og digitaliseringen af økonomien. Et centralt emne i rapporten er derfor, hvordan den statistiske belysning af produktionen af tjenesteydelser, herunder digitale tjenester, kan forbedres.

Sammenfattende opstiller Beans 24 konkrete handlingsforslag grupperet under tre overskrifter: måling af økonomien, statistikkontorets formåen og effektivitet og styringen af statistikken. Blandt forslagene kan nævnes: iværksættelse af et arbejdsprogram til vurdering af måleproblemer i tilknytning til den digitale økonomi (anbefaling 3),  offentliggørelser skal indeholde klare og tydelige kommentarer til kvaliteten (anbefaling 7),  fjerne juridiske hindringer for statistisk anvendelse af administrative data (anbefaling 10) og bedre sikring af statistikkens uafhængighed (anbefaling 19).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside